Управление на проекти


ПРОТЕХ гарантира безпрепятственото протичане на проекта от началната фаза на планирането, до предаването и пускането в експлоатация, като във всеки един етап се грижи за координирането на работата на доставчиците и подизпълнителите.


Свържете се с нас
дори и да нямате цялостна идея относно решението на даден проблем или ако търсите партньор за съвместна работа
Обсъждайки проблемите, можем заедно да намерим решението по-лесно!

Сигурността изисква качество.
Поддържайки постоянно най-високите технически стандарти, ПРОТЕХ прави всичко за пълното задоволяване изискванията на клиентите.
Сертификатът "Quality Management System" /DIN EN ISO 9001:2000/ от 1999г. документира и потвърждава тези усилия.


За ПРОТЕХ "сигурност" означава и още:
• Дълбокото познаване и опит в сферата на системите за сигурност предоставянето на висококачествени и тествани продукти;
• компетентна информация за конкретното приложение на продукта;
• съществено сътрудничество в национални и международни стандартизационни комитети;
• постоянно участие в национални и международни панаири;
• статии в технически списания;
• ефективни и персонални съвети от техническите сътрудници;
• коректност във взаимоотношенията с партньорите;
• гарантирана компетентна информация за клиентите;
• Експерти от световна класа близо до вас.

 

ПРОТЕХ поема цялостна отговорност при изпълнението, започвайки от разработване на концепции, предпроектни проучвания, технически, работни проекти, въвеждане в експлоатация и експлоатационна поддръжка.

Всички това прави ПРОТЕХ уникален партньор, предлагащ най-широката гама от продукти, услуги и решения за сигурност и безопасност.