Проектиране


ПРОТЕХ проектира системи за сигурност от висок клас, системи със специални изисквания, предлага нестандартни иновативни технически решения, комбиниращи ефективност, дълъг живот и ниска цена.
Със собствен, обучен проектантски екип предлагаме комплексни решения за изграждане на системи с различно предназначение – защита на живот, охрана на стоки срещу кражба, защита на материални ценности от пожар, охранително и технологично наблюдение за всички - от много малки обекти до големи производствени и административни сгради.


Интегриране на информация от различни системи и предоставянето й в реално време на всички нива на управление по локалната мрежа на клиента.
Възможност за изпълнение на персонализирани инженерингови услуги.