Консултации


ПРОТЕХ предлага високоспециализирани консултантски услуги за клиенти/проектанти и обучение на проектанти и инсталаторски фирми.
Технически решения (концепции) – в контакт с клиента обсъждаме специфичните изисквания на даден обект и на базата на това предлагаме подходящи, оптимални за всеки конкретен случай технически решения и съоръжения за изграждане на системите за сигурност.
Консултиране и обучение на проектанти при изграждането на съвременни решения за сигурност и безопасност.