Пожароизвестителни системи
Автоматични пожарогасителни системи
Системи за отвеждане на дим и топлина ( RWA )
Системи за газ детекция
Системи за аварийно оповестяване и озвучаване
Сигнално-охранителни системи
Системи за контрол на достъп
Системи за защита на стоки против кражба
Системи за видеонаблюдение
Системи за броене на хора в търговски обекти
Модел : За монтаж върху пода