Пожароизвестителни системи
Автоматични пожарогасителни системи
Системи за отвеждане на дим и топлина ( RWA )
Системи за газ детекция
Системи за аварийно оповестяване и озвучаване
Системи за контрол на достъп
Системи за защита на стоки против кражба
Системи за видеонаблюдение
Стандартен Super Tag III

Super Tag III със стоманено въже

Алармиращ Super Tag

Стандартен Ultra Tag

Ultra Tag със стоманено въже

Ultra Tag за бутилки

Ultra Tag без игла