Пожароизвестителни системи
Автоматични пожарогасителни системи
Системи за отвеждане на дим и топлина ( RWA )
Системи за газ детекция
Системи за аварийно оповестяване и озвучаване
Системи за контрол на достъп
Системи за защита на стоки против кражба
Системи за видеонаблюдение
Модел : Контролер за гласови съобщения LBB1990/00 PLENA

Модел : Рутер LBB1992/00

Модел : Усилвател на мощност LBB1930/20

Модел : Усилвател на мощност LBB1935/20

Модел : Усилвател на мощност LBB1938/20

Модел : Усилвател на мощност PLN-1P1000

Модел : Зарядно устройство за батерии PLN-24CH12