Пожароизвестителни системи
Автоматични пожарогасителни системи
Системи за отвеждане на дим и топлина ( RWA )
Системи за газ детекция
Системи за аварийно оповестяване и озвучаване
Системи за контрол на достъп
Системи за защита на стоки против кражба
Системи за видеонаблюдение
Контролер AC5102 серия SiPass Integrated

Контролер AC5200 серия SiPass Integrated

Входен модул AFI5100 серия SiPass Integrated

Входно-изходен модул AFO5100 serie SiPass Integrated

Входно-изходен модул AFO5200 серия SiPass Integrated

Разширител за осем четеца ADE5300 серия SiPass Integrated

Разширител за два четеца ADD51XX серия SiPass Intrgrated