Jablotron


Jablotron

Яблотрон - Jablotron s.r.o. е производител на сигнално охранителни системи за жилища и офиси, автомобили, и системи за мониторинг на деца.

 

История на Яблотрон - Jablotron s.r.o.
Компанията е частна фирма, създадена през 1990 година. Тя е основана от четири лица и първоначално е бил предназначен за промишлени изделия, свързани с компютърните технологии. Поради сериозен спад в поръчките в тази област компанията се обърна към разработването и производството на своите продукти за пазара на електронни сигурност. Продуктовата гама е нараснала така че да отговори на нуждите на нарастващия чешки пазар за охранителни системи. С този ръст в производството и разнообразието на продуктите дойде необходимостта от повече пространство за нашите бизнес операции.


С нарастване на производството и продуктовата гама се появи необходимост от осигуряването на по-голямо пространство за нашия бизнес. На първо място JABLOTRON се справи много добре с реконструкцията на наличните фирмени помещения, но от 1998 година дружеството изгради своя собствена сграда, съобразена с нуждите на JABLOTRON През следващата година е създадена, системата за управление на качеството и е сертифицирана в съответствие с ISO 9001, като през 2002 година е получен сертификат съгласно ISO 13485 за медицински уреди. От тогава, вътрешната система за управление на качеството непрекъснато се усъвършенства и адаптира към сегашното състояние на компанията. През 2007 година е имало решение, взето по отношение на отделен логистичен център. Голяма зала в сградата на бившия производител на двигателя LIAZ е възстановена и се използва като модерно съоръжение за магазин. Така че всички дейности на компанията като съхранение, изпращане, проверка на качеството и логистична администрация вече могат да бъдат намерени там.


Продукция - в тази област Яблотрон - JABLOTRON s.r.o. осигурява технически данни и подкрепа за своите продукти, списък с материали, документация, изграждане на електронни шаблони за изпитване. Организиране на продуктови обучения и за инсталиране и поддържане. Контрола на качеството на произведените продукти се извършва от “Jablo PCB” както й от други местни и чуждестранни компании.
Продажби и маркетинг – На местният пазар е изградена мрежа от търговци на едро. Разширяването на дистрибуторската мрежа на компанията се извършва основно чрез обучение на нови инсталаторски компании. Към 2012г. компанията е развила търговската си мрежа в 70 държави.

 

Протех АД е сертифициран партньор на Яблотрон - Jablotron s.r.o. от 2012г.