Връзка с нас


1680, София, бул.България, пл.Ручей 1
Бизнес Център България
тел: 02 917 60 90
факс: 02 917 60 99
e-mail: info@protech.bg